Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

MT
Definition Tossiċità riproduttiva tirreferi għal effetti bħal fertilità mnaqqsa, effetti fuq il-gonadi u disturbi ta’ spermatoġeneżi, u tkopri wkoll it-tossiċità ta’ żvilupp.
Definition Ref. Gwida dwar rekwiżiti ta’ informazzjoni u valutazzjoni tas-sigurtà kimika. Parti B: Valutazzjoni tal-Periklu, L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi


Term


tossiċità riproduttiva
Reliability
Term Ref. Korriġendum għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006, 32006R1907R(01)/MT
Context L-informazzjoni għandha tinkludi effetti perikolużi għas-saħħa minn espożizzjoni għas-sustanza jew preparat, ibbażata fuq il-konklużjonijiet minn, per eżempju, data ta’ testijiet u esperjenza. L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll, fejn meħtieġ, effetti ttardjati, immedjati u kroniċi minn espożizzjoni fuq perjodu qasir jew fuq perjodu twil: per eżempju sensitizzazzjoni, narkożi, karċinoġeniċità, mutaġeniċità u tossiċità riproduttiva (tossiċità u fertilità ta’ żvilupp).
Context Ref. Anness II, Korriġendum għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006, 32006R1907R(01)/MT

EN
Definition Reproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
Definition Ref. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Part B: Hazard Assessment, European Chemicals Agency


Term


reproductive toxicity
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Context The information shall include dangerous-to-health effects from exposure to the substance or preparation, based on the conclusion from, for example, test data and experience. The information shall also include, where appropriate, delayed, immediate and chronic effects from short- and long-term exposure such as sensitisation, narcosis, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (developmental toxicity and fertility).
Context Ref. Annex II, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry