Oleochemicals

Oliekemikalier fremstilles af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer og/eller af petrokemiske råvarer.

Til at omdanne animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer til oliekemikalier anvender man hovedsagelig en hydrolyseproces, hvor de naturlige triglycerider spaltes til rå glycerin og rå blandede fedtsyrer. Processen forløber under påvirkning af vand, temperatur og tryk.

Fedtsyrer er de vigtigste oliekemikalier fremstillet af animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer

OECD har udgivet en vejledning i karakterisering af oliekemiske stoffer til vurderingsformål. Følg denne vejledning, når du skal identificere oliekemikalier med henblik på REACH og CLP.

Yderligere støtte fås gennem sektorgruppen European Oleochemical and Allied products Group (APAG) under Rådet for Den Europæiske Kemiindustri (CEFIC).