Sådan ændrer du din stofidentifikator

ECHA tilbyder en tjeneste, hvorved de kemiske identifikatorer for dit registrerede stof kan ændres.

Du kan anmode ECHA om at ændre hovedidentifikatorerne i din registrering, f.eks. EF-nummeret, hvis stoffet ikke er korrekt identificeret. Din ret til at fremstille og importere påvirkes ikke af, at de kemiske identifikatorer ændres.

Du kan anmode om ændringen i et onlineskema. Hvis ændringen vedrører og påvirker en fælles registrering, skal den ledende registrant tilføje en fælles indsendelsesplan til onlineskemaet med alle medregistranternes samtykke til, at stofidentifikatoren ændres.

Når anmodningen er modtaget, undersøger ECHA, hvorvidt den kan behandles. Hvis agenturet konkluderer, at ændringen kan foretages, pålægges alle registranter et tjenestegebyr afhængig af den forventede arbejdsbyrde i forbindelse hermed.

ECHA kontrollerer ikke, hvorvidt registreringsdossiererne er i overensstemmelse med oplysningskravene vedrørende stofidentitet i henhold til REACH-forordningen, som en del af denne tjeneste. I praksis betyder dette, at dine registreringer, hvis de udvælges til overensstemmelseskontrol efter ændring af de kemiske identifikatorer, kan anses for ikke at opfylde kravene til stofidentitet.

Minimumsgebyret er på 300 EUR (600 EUR pr. 1. november 2021) pr. registrant, som ønsker at ændre en stofidentifikator. Gebyrets størrelse er defineret i en afgørelse fra ECHA's bestyrelse. Fristen for betaling af fakturaen er 30 dage. Såfremt anmodningen ikke kan behandles, informeres du også herom.

Når ECHA har modtaget betalingen, opdateres identifikatoroplysningerne i REACH-IT. Den ledende registrant og medregistranterne informeres, når ændringerne er foretaget i REACH-IT, og gives en rimelig frist til at indsende en opdateret registrering med de korrekte identifikatorer.

 

Related news