Stofidentifikation

Stofidentifikation

REACH-forordningen, forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP) og biocidforordningen fokuserer på stoffer. F.eks. kræver REACH, at du indsender et registreringsdossier om hvert kemisk stof, som du fremstiller eller importerer. Grundlaget for dette dossier er tydelig og nøjagtig identifikation af stoffet.

En nøjagtig stofidentitet er et væsentligt udgangspunkt for registrering i henhold til REACH og for at overholde CLP- og biocidforordningen. Det giver desuden mulighed for korrekt identifikation af skadelige stoffer. Dermed kan der træffes passende risikohåndteringsforanstaltninger for at kontrollere risiciene for menneskers sundhed og miljøet ved sådanne stoffer.

Kom godt i gang