Skal jeg foretage registrering?

Du skal finde ud af, om det er dig eller en anden aktør i leverandørkæden, som skal registrere et stof. 

 

1. Hvad er din identitet som registrant?

Du kan kun registrere et stof, hvis du er en fysisk person eller repræsenterer en juridisk person som defineret i din nationale lovgivning. Hvis din virksomhed har oprettet flere juridiske personer, f.eks. dattervirksomheder, skal hver af disse juridiske personer indsende deres egen registrering.

 

2. Hvor er du hjemmehørende?

Du kan kun registrere et stof, hvis du er hjemmehørende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS-medlemsstaterne er Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Tjekkiet, Ungarn og Østrig.

Hvis du er hjemmehørende uden for EØS, skal du bruge enten en importør eller en "enerepræsentant" til at registrere dit stof.

 

3. Hvad er din rolle i leverandørkæden?

De forskellige roller har særlige definitioner i REACH, som ikke altid stemmer overens med de definitioner, der anvendes andre steder.

Du kan have flere roller for et stof og bør overveje dem alle.

Du skal registrere et stof, hvis du:

 • fremstiller et stof: du fremstiller stoffet, eller du udvinder det 
 • står for importen af et stof i EØS: Du står for den fysiske indførelse af stoffet i EØS' område (selve stoffet, i en blanding eller en vare). Du skal dog ikke registrere stoffet, hvis:
  • alle dine leverandører har udnævnt enerepræsentanter 
  • du genimporterer et registreret stof 
  • dit stof er under toldopsyn med henblik på genudførsel 
 • fremstiller eller importerer en vare: Du indarbejder et stof eller en blanding i eller på et materiale for at fremstille en vare, eller du står for importen af en sådan vare i EØS. Du skal dog ikke registrere stoffet, hvis:
  • stoffet ikke påtænkes frigivet 
  • stoffet allerede er blevet registreret til samme anvendelse af en anden virksomhed 
 • er blevet udnævnt til enerepræsentant: Dine leverandører uden for EØS (producenter af en vare eller en blanding) har udnævnt dig til at opfylde forpligtelserne i henhold til REACH, som ellers ville påhvile deres importører. 

 

Du skal ikke registrere stoffet, hvis du kun:

 • forhandler et stof: Du opbevarer og markedsfører stoffer, enten selvstændigt eller i blandinger, for tredjeparter 
 • genopfylder: Du overfører stoffer eller blandinger fra én beholder til en anden, generelt i forbindelse med ompakning eller ommærkning 
 • formulerer: Du fremstiller blandinger (f.eks. maling, klæbemidler, vaskemidler, diagnostisk udstyr), som normalt leveres nedad i kæden 
 • er slutbruger: Du anvender kemikalieprodukter, men leverer dem ikke videre nedad i kæden.