Dine registreringsforpligtelser

Der er tre faktorer, der bestemmer, om du skal registrere dit stof.

Du skal se på alle disse tre faktorer for hvert stof, du handler med:

  • Din rolle i leverandørkæden: Skal du registrere dit stof, eller er en anden aktør i leverandørkæden forpligtet til at gøre dette?
  • Omfang og undtagelser: Skal dit stof registreres, eller er det fritaget for registrering?
  • Mængde: Når du grænsen på 1 ton pr. år?

Hvis blot en af disse faktorer ikke er relevant, skal du ikke registrere stoffet i henhold til REACH.