Home


Vyhľadávacie kritériá

Zobraziť abecedný zoznam Vašich posledných 10 vyhľadávaní:  

Nové výrazy v 23 jazykoch EÚ

V databáze ECHA-term je odteraz k dispozícii 60 nových výrazov a ich definícií v 23 jazykoch EÚ. Väčšina nových hesiel sú  výrazy a skratky súvisiace s činnosťou toxikologických centier a ich zdrojom je:

  • príloha VIII o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia (nariadenie (EÚ) 2017/542, ktorým sa mení nariadenie CLP (ES) č. 1272/2008);
  • usmernenie o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia – príloha VIII k nariadeniu CLP. 

Tieto výrazy alebo ich definície  si používatelia môžu vyhľadať v databáze, resp. ich z nej prevziať v rôznych jazykoch bezplatne.