Home


Vyhľadávacie kritériá

Zobraziť abecedný zoznam Vašich posledných 10 vyhľadávaní:  

Noi termeni disponibili în 23 de limbi ale UE

În ECHA-term sunt acum disponibili 60 de termeni noi și definițiile lor, în 23 de limbi ale UE. Majoritatea noilor intrări sunt termeni și abrevieri legate de activitățile centrelor toxicologice și provin din:

  • Anexa VIII privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea [Regulamentul (UE) 2017/542 de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP)];
  • Ghidul privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea – anexa VIII la CLP:

Utilizatorii pot consulta baza de date pentru termeni și definițiile lor în diferite limbi și le pot descărca gratuit.