Sökkriterier

Visa alfabetisk lista

19/1/2017
Nya termer tillgängliga på 23 EU-språk

50 nya termer med tillhörande definitioner finns nu tillgängliga via ECHA-term på 23 olika EU-språk. De nya termerna är hämtade från följande dokument:

  • Vägledning om säkerhetsdatablad
  • Bilaga V till CLP-förordningen (uppdaterade faroangivelser)
  • Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.12: Användningsbeskrivning – nya termer har lagts till utifrån återkoppling från användarna

Databasen innehåller nu omkring 1 400 poster på engelska. Användarna kan ta del av termerna och deras definitioner på olika språk och ladda ner informationen utan kostnad.