Kriterji tat-tfittxija

Uri l-lista alfabetika

19/1/2017
Termini ġodda disponibbli fi 23 lingwa tal-UE

50 terminu ġdid u d-definizzjonijiet tagħhom issa huma disponibbli fuq l-ECHA-term fi 23 lingwa tal-UE. It-terminoloġija l-ġdida ġejja minn:

  • Gwida dwar Skedi ta' data ta' sigurtà
  • Anness V għar-Regolament CLP (dikjarazzjonijiet ta' periklu aġġornati)
  • Gwida dwar ir-Rekwiżiti tal-Informazzjoni u Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika, Kapitolu R.12: Deskrizzjoni tal-użu - ġew miżjuda termini ġodda bbażati fuq il-feedback tal-utenti

Il-bażi ta' data issa fiha 1 400 entrata bl-Ingliż. L-utenti jistgħu jikkonsultaw it-termini u d-definizzjonijiiet tagħhom f'lingwi differenti u jniżżluhom mingħajr ħlas.