Κριτήρια αναζήτησης

Εμφάνιση αλφαβητικού καταλόγου

19/1/2017
Νέοι όροι σε 23 γλώσσες της ΕΕ

50 νέοι όροι με τους ορισμούς τους είναι πλέον διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων ECHA-term σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Η νέα ορολογία προέρχεται από:

  • την καθοδήγηση σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας
  • το παράρτημα V του κανονισμού CLP (επικαιροποιημένες δηλώσεις επικινδυνότητας)
  • την καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, κεφάλαιο R.12: Περιγραφή χρήσης (νέοι όροι προστέθηκαν με βάση τα σχόλια των χρηστών)

Η βάση δεδομένων περιέχει πλέον 1 400 όρους στην αγγλική γλώσσα. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν τους όρους και τους ορισμούς τους σε διάφορες γλώσσες και να τους τηλεφορτώνουν δωρεάν.