Κριτήρια αναζήτησης

Εμφάνιση αλφαβητικού καταλόγου

26/4/2018
Νέοι όροι σε 23 γλώσσες της ΕΕ

45 νέοι όροι με τους ορισμούς τους είναι πλέον διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων ECHA-term σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Η ορολογία προέρχεται από:

  • τον Πρακτικό οδηγό για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH
  • το ενημερωτικό υλικό για το IUCLID, και
  • Το έγγραφο βέλτιστων πρακτικών για την εκπόνηση φακέλων καταχώρισης που περιλαμβάνουν νανομορφές

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν στη βάση δεδομένων τους όρους και τους ορισμούς τους σε διάφορες γλώσσες και να τους τηλεφορτώνουν δωρεάν.