Bruger af kemikalier

De fleste industrier og selv de mindste virksomheder anvender kemikalier. Farlige kemikalier er mærket for at oplyse om risiciene og medvirke til at undgå ulykker. Der stilles også sikkerhedsdatablade til rådighed. 

Du er måske allerede i færd med at gennemføre god risikohåndteringspraksis, men er du bekendt med alle dine rettigheder og dit ansvar i henhold til lovgivningen? Jo farligere det stof eller den blanding, du anvender, er, desto mere kræves der af dig eller din leverandør.

Hvordan anvender du kemikalier?

Du kan anvende kemikalier på mange måder:

  • blande dem til nye formuleringer og bringe dem i omsætning
  • fremstille artikler (såsom bildæk, papir, møbler, beklædningsgenstande)
  • som led i en proces (såsom rengøring, farvning, smøring)
  • som led i en tjeneste, du tilbyder (såsom kemisk rensning, reparation af biler, byggeri, maling).  

Du spiller en klar rolle med hensyn til fremme af sikker anvendelse af kemikalier, hvilket i REACH- og CLP-forordningen er defineret som downstreambruger

Du er downstreambruger, hvis:

  • du er etableret i EØS, og
  • leverandøren af et stof eller en blanding, som du anvender, også er etableret i EØS, og
  • du anvender kemikalier i dine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter som beskrevet ovenfor.

Du er ikke downstreambruger, hvis:

  • leverandøren af et stof, som du anvender, er etableret uden for EØS og ikke har udpeget en enerepræsentant til at registrere stoffet og sikre dets adgang til EU-markedet. I så fald er du importør
  • du kun opbevarer kemikalier og bringer dem i omsætning (uden at ændre deres sammensætning eller emballering). I så fald er du distributør
  • du køber et produkt og selv anvender det uden for en industriel eller erhvervsmæssig sammenhæng. I så fald er du forbruger.

Hvad skal jeg gøre?

Downstreambrugere er ikke forpligtede til at registrere, men de skal:

 

Sikker anvendelse af kemikalier

Sikker anvendelse af kemikalier er et retligt ansvar for alle virksomheder, der håndterer kemikalier som led i deres industrielle og erhvervsmæssige aktiviteter.

Du skal opfylde kravene i REACH-forordningen uanset størrelsen af din virksomhed og uanset, hvor du befinder dig i leverandørkæden. Du skal implementere de operationelle betingelser og risikohåndteringsforanstaltninger, der er indeholdt i de sikkerhedsdatablade, som du modtager fra din leverandør.

Du skal også underrette dine leverandører om, hvordan du anvender deres kemikalier, navnlig hvis dine anvendelser ikke er omfattet af de oplysninger, du modtager, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke er fyldestgørende.

 

Sikker levering af blandinger

Hvis du fremstiller blandinger af kemikalier og bringer dem i omsætning, har du et vigtigt ansvar for at sikre, at dine kunder kan anvende produkterne sikkert.

Du skal formidle de relevante oplysninger om sikker brug til dem. Du skal klassificere hver blanding, inden du bringer den i omsætning. Hvis blandingen er farlig, skal du mærke den, sådan at medarbejderne og forbrugerne ved, hvordan de skal håndtere risiciene.

Der skal gennemføres vigtige ændringer fra den 1. juni 2015 – de farlige blandinger, som du bringer i omsætning, skal klassificeres, mærkes og emballeres efter de nye krav i CLP-forordningen.

Ved at kommunikere effektivt med dine leverandører og kunder kan du bidrage til at sikre, at de relevante oplysninger gives i hele leverandørkæden.

 

Brug kun biocidholdige produkter til det angivne formål

Biocidholdige produkter er i sagens natur farlige og kan skade mennesker, dyr og miljøet. Aktive stoffer godkendes kun til anvendelse i forbindelse med bestemte produkttyper. Der gælder særlige krav for mærkning og emballering af biocidholdige produkter for at sikre, at de kan anvendes sikkert.