Sökkriterier

Visa alfabetisk lista

26/4/2018
Nya termer på 23 EU-språk

45 nya termer med tillhörande definitioner finns nu tillgängliga via ECHA-term på 23 olika EU-språk. Termerna är hämtade från följande källor:

  • Praktisk vägledning för chefer för små och medelstora företag (SMF) och Reach-samordnare
  • IUCLID-material
  • Dokumentet med bästa praxis om hur man sammanställer registreringsunderlag över nanoformer

Användarna kan ta del av databasen med termerna och deras definitioner på olika språk och ladda ner informationen utan kostnad.