Home


Iskalni kriteriji

Pokaži abecedni seznam

29/3/2019
Novi izrazi v 23 uradnih jezikih EU

V terminološki zbirki ECHA-term je sedaj na voljo 60 novih izrazov in njihovih opredelitev v 23 uradnih jezikih EU. Večina novih vnosov so izrazi in okrajšave v zvezi z dejavnostmi centrov za zastrupitve in so vzeti iz:

  • Priloge VIII o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči (Uredba (EU) 2017/542 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi);
  • Smernic o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči – Priloga VIII k uredbi CLP. 

Uporabniki lahko v terminološki zbirki izraze in njihove opredelitve iščejo v različnih jezikih in si jih brezplačno naložijo.