Vyhľadávacie kritériá

Zobraziť abecedný zoznam

26/4/2018
Nové výrazy v 23 jazykoch EÚ

V databáze ECHA-term je odteraz k dispozícii 45 nových výrazov a ich definícií v 23 jazykoch EÚ. Terminológia pochádza z týchto dokumentov:

  • Praktická príručka pre manažérov MSP a koordinátorov pre nariadenie REACH
  • materiál IUCLID a
  • dokument s osvedčenými postupmi prípravy registračnej dokumentácie, v ktorej sú zahrnuté nanoštruktúry

Tieto výrazy alebo ich definície si používatelia môžu vyhľadať v databáze, resp. ich z nej prevziať v rôznych jazykoch bezplatne.