Vyhľadávacie kritériá

Zobraziť abecedný zoznam

19/1/2017
Nové výrazy k dispozícii v 23 jazykoch EÚ

V databáze ECHA-term je odteraz k dispozícii 50 nových výrazov a ich definícií v 23 jazykoch EÚ. Nová terminológia pochádza z týchto dokumentov:

  • Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov
  • Príloha V k nariadeniu CLP (aktualizované výstražné upozornenia)
  • Usmernenia k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti, kapitola R.12: Opis použitia – nové výrazy boli pridané na základe spätnej väzby používateľov

Databáza v súčasnosti obsahuje 1 400 hesiel v angličtine. Tieto výrazy alebo ich definície si používatelia môžu vyhľadať, ako aj prevziať v rôznych jazykoch bezplatne.