Vyhľadávacie kritériá

Zobraziť abecedný zoznam

19/1/2017
Noi termeni disponibili în 23 de limbi ale UE

În ECHA-term sunt acum disponibili 50 de termeni noi și definițiile lor în 23 de limbi ale UE. Noua terminologie este extrasă din:

  • Ghidul privind fișele cu date de securitate
  • Anexa V la Regulamentul CLP (fraze de pericol actualizate)
  • Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice, capitolul R.12: Descrierea utilizării - noi termeni au fost adăugați pe baza feedbackului utilizatorilor

Baza de date conține acum aproximativ 1 400 de termeni în engleză. Utilizatorii pot consulta termenii și definițiile lor în diferite limbi și le pot descărca gratuit.