Kryteria wyszukiwania

Pokaż listę w porządku alfabetycznym

26/4/2018
Nowe terminy w 23 językach UE

W bazie ECHA-term jest aktualnie dostępnych 45 nowych terminów wraz z ich definicjami w 23 językach urzędowych UE. Terminologia ta pochodzi z:

  • praktycznego przewodnika dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH,
  • materiałów IUCLID oraz
  • dokumentu z najlepszymi praktykami pt. „Jak przygotować dokumentację rejestracyjną dotyczącą nanoform”.

Użytkownicy mogą skorzystać z bazy danych, aby zapoznać się z terminami i ich definicjami w różnych językach oraz bezpłatnie je pobrać.