Kryteria wyszukiwania

Pokaż listę w porządku alfabetycznym

19/1/2017
Nowa terminologia dostępna jest w 23 językach UE

W bazie ECHA-term jest aktualnie dostępnych 50 nowych terminów wraz z ich definicjami w 23 językach urzędowych UE. Nowa terminologia pochodzi z(e):

  • wskazówek dotyczących kart charakterystyki;
  • załącznika V do rozporządzenia CLP (zaktualizowane zwroty określające rodzaj zagrożenia);
  • wskazówek dotyczących wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego, Rozdział R.12: Użyj opisu – nowe terminy dodano w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników

Baza danych zawiera obecnie ok. 1400 wpisów w języku angielskim. Użytkownicy mogą zapoznać się z terminami i ich definicjami w różnych językach oraz bezpłatnie je pobrać.