Home


Zoekcriteria

Alfabetische lijst weergeven Uw laatste 10 zoekopdrachten:  

Nieuwe termen in 23 EU-talen

60 nieuwe termen en de bijbehorende definitie zijn nu in 23 talen beschikbaar in ECHA-term. De meeste daarvan zijn termen en afkortingen die verband houden met de activiteiten van gifcentra. Ze komen uit:

  • bijlage VIII over geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in noodgevallen (Verordening (EU) 2017/542 tot wijziging van de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008);
  • het richtsnoer voor geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in noodgevallen – bijlage VIII bij de CLP-verordening. 

Gebruikers kunnen de database met termen en definities in verschillende talen raadplegen en gratis downloaden.