Zoekcriteria

Alfabetische lijst weergeven

19/1/2017
Nieuwe termen beschikbaar in 23 EU-talen

50 nieuwe termen en de bijbehorende definitie zijn in 23 talen beschikbaar in ECHA-term. De nieuwe terminologie komt uit:

  • Richtsnoer veiligheidsinformatiebladen
  • Bijlage V bij de CLP-verordening (geüpdatete gevarenaanduidingen)
  • Richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling – Hoofdstuk R.12: Gebruiksbeschrijving - er zijn nieuwe termen toegevoegd op basis van de feedback van gebruikers

De databank bevat nu ongeveer 1 400 trefwoorden in het Engels. Gebruikers kunnen de termen en definities in verschillende talen raadplegen en gratis downloaden.