Home


Meklēšanas kritēriji

Parādīt sarakstu alfabēta secībā

29/3/2019
Jauni termini ES 23 valodās

ECHA-term datubāzē tagad ir pieejami 60 jauni termini un to definīcijas ES 23 valodās. Lielākā daļa jauno ierakstu ir  termini un saīsinājumi, kas attiecas uz toksikoloģijas centru darbībām, un tie ir no

  • VIII pielikuma par saskaņotu informāciju, kura saistīta ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā (Regula (ES) 2017/542, ar ko groza CLP Regulu (EK) Nr. 1272/2008);
  • vadlīnijām par saskaņotu informāciju saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā — CLP VIII pielikums. 

Datubāzēs lietotāji var meklēt terminus un to  definīcijas dažādās valodās, kā arī bez maksas tos lejupielādēt.