Meklēšanas kritēriji

Parādīt sarakstu alfabēta secībā

26/4/2018
Jauni termini ES 23 valodās

ECHA-term datubāzē tagad ir pieejami 45 jauni termini un to definīcijas ES 23 valodās. Terminoloģijas avoti ir šādi:

  • Praktiska rokasgrāmata MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem;
  • IUCLID materiāli; un
  • labākās prakses dokuments reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanai attiecībā uz nanoformām.

Datubāzēs lietotāji var meklēt terminus un to definīcijas dažādās valodās, kā arī bez maksas tos lejupielādēt.