Home


Paieškos kriterijai

Rodyti abėcėlės tvarka 10 paskutinių užklausų:  

Nauji terminai 23 ES kalbomis

Į „ECHA-term“ įrašyta 60 naujų terminų su apibrėžtimis 23 ES kalbomis. Dauguma naujų įrašų yra su apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų veikla susiję terminai ir santrumpos, paimti iš:

  • VIII priedo dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose (Reglamentas (ES) 2017/542, kuriuo iš dalies keičiamas CLP reglamentas (EB) 1272/2008);
  • Gairių dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose – CLP reglamento VIII priedas. 

Naudotojai duomenų bazėje gali nemokamai ieškoti terminų ir jų apibrėžčių įvairiomis kalbomis, taip pat juos parsisiųsti.