Paieškos kriterijai

Rodyti abėcėlės tvarka

19/1/2017
Nauji terminai 23 ES kalbomis

Duomenų bazė ECHA-term papildyta 50 naujų terminų su apibrėžtimis 23 ES kalbomis. Nauji terminai paimti iš:

  • Rekomendacijų dėl saugos duomenų lapų
  • CLP reglamento V priedo (atnaujintos pavojingumo frazės)
  • Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijų R.12 skyriaus: „Naudojimo būdo aprašymas“ (nauji terminai parinkti atsižvelgiant į naudotojų atsiliepimus)

Dabar duomenų bazėje yra apie 1 400 angliškų įrašų. Naudotojai duomenų bazėje gali ieškoti terminų ir jų apibrėžčių įvairiomis kalbomis ir juos parsisiųsti nemokamai.