Kriteriji pretraživanja

Prikaži popis po abecednom redu

26/4/2018
Novi pojmovi dostupni na 23 jezika EU-a

U bazi podataka ECHA-Term sada je dostupno 45 novih pojmova i njihovih definicija na 23 jezika EU-a. Izvori novih termina su:

  • Praktičan vodič za voditelje MSP-ova i koordinatore za Uredbu REACH
  • materijali iz baze podataka IUCLID i
  • dokument o najboljim praksama u pripremi registracijskih dosjea za nanooblike

Korisnici mogu besplatno pregledavati bazu pojmova i njihovih definicija na različitim jezicima te ih besplatno preuzimati.