Kriteriji pretraživanja

Prikaži popis po abecednom redu

19/1/2017
Novi pojmovi dostupni na 23 jezika EU-a

50 novih pojmova i njihovih definicija sada je dostupno na portalu ECHA-term na 23 jezika EU-a. Nova terminologija potječe iz:

  • Smjernica za sigurnosno-tehničke listove
  • Priloga V. Uredbi CLP (ažurirane oznake upozorenja)
  • Smjernica o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti, poglavlje R.12: Koristite opise – novi su pojmovi dodani na temelju povratnih informacija korisnika

Baza podataka sada sadrži oko 1 400 unosa na engleskom jeziku. Korisnici mogu besplatno pregledavati i preuzimati pojmove te njihove definicije na različitim jezicima.