Home


Hakukriteerit

Näytä aakkosellinen luettelo

29/3/2019
Uusia termejä 23 EU-kielellä

ECHA-termiin on lisätty 60 uutta termiä määritelmineen 23 EU-kielellä. Suurin osa uusista termeistä ja lyhenteistä liittyy myrkytystietokeskusten toimintaan , ja ne on poimittu

  • kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskevasta liitteestä VIII (asetus (EU) 2017/542, jolla muutetaan CLP-asetusta (EY) 1272/2008);
  • kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskevasta toimintaohjeesta – CLP-asetuksen VIII liite. 

Käyttäjät voivat katsoa termitietokannan termejä ja niiden  määritelmiä eri kielillä ja ladata niitä veloituksetta.