Hakukriteerit

Näytä aakkosellinen luettelo

19/1/2017
Uusia termejä 23 EU-kielellä

ECHA-termiin on lisätty 50 uutta termiä ja niiden määritelmää 23 EU-kielellä. Uusi terminologia on peräisin seuraavasta aineistosta:

  • Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat ohjeet
  • CLP-asetuksen liite V (ajan tasalle saatetut vaaralausekkeet)
  • Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet, luku R.12: Käytön kuvaus – uusia termejä lisättiin käyttäjäpalautteen perusteella

Tietokannassa on tällä hetkellä noin 1 400 hakusanaa englanniksi. Käyttäjät voivat veloituksetta katsoa termejä ja niiden määritelmiä eri kielillä ja ladata niitä.