Home


Päringu kriteeriumid

Kuva tähestikloetelu Kümme viimast päringut:  

Uued terminid Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles

60 uut terminit ja nende määratlused on nüüd olemas ECHA-termis Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles. Suurem osa uutest kirjetest on mürgistusteabekeskuste tegevusega seotud terminid ja lühendid järgmistest dokumentidest:

  • VIII lisa, mis käsitleb ühtlustatud teavet tervisealases hädaolukorras tegutsemise kohta (määrus (EL) 2017/542, millega muudetakse CLP-määrust (EÜ) nr 1272/2008);
  • tervisealases hädaolukorras tegutsemisega seotud ühtlustatud teabe juhend – CLP-määruse VIII lisa. 

Kasutajad saavad lugeda terminite ja nende määratluste andmebaasi erinevates keeltes ning termineid tasuta alla laadida.