Päringu kriteeriumid

Kuva tähestikloetelu

26/4/2018
Uued terminid Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles

45 uut terminit ja nende määratlused on nüüd olemas ECHA-termis Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles. Terminid pärinevad järgmistest allikatest:

  • VKEde juhtide ja REACH-koordineerijate praktiline juhend;
  • IUCLIDi materjalid;
  • nanovorme hõlmavate registreerimistoimikute koostamise parima tava dokument.

Kasutajad saavad lugeda terminite ja nende määratluste andmebaasi ühes või mitmes keeles ning termineid tasuta alla laadida.