Päringu kriteeriumid

Kuva tähestikloetelu

19/1/2017
Uued terminid 23 Euroopa Liidu ametlikus keeles

50 uut terminit ja nende määratlused on nüüd olemas ECHA-termis 23 ELi ametlikus keeles. Uued terminid pärinevad järgmistest allikatest:

  • ohutuskaartide juhend
  • CLP-määruse V lisa (uuendatud ohulaused)
  • nõutava teabe ja kemikaaliohutuse hindamise juhend, ptk R.12: kasutusalade kirjeldus – uued terminid lisati kasutajate tagasiside põhjal

Andmebaas sisaldab nüüd ligikaudu 1400 ingliskeelset kirjet. Kasutajad saavad lugeda termineid ja nende määratlusi ühes või mitmes keeles ning termineid tasuta alla laadida.