Indsamling af oplysninger om anvendelser

 

I dit registreringsdossier skal du også anmelde/informere om, hvordan dit kemiske stof anvendes i din forsyningskæde. Du kan anvende mange kilder til at fremskaffe denne information, for eksempel:

 • Viden indsamlet i din egen virksomhed om dine kunders anvendelser. Du kender anvendelserne af det kemiske stof på grundlag af det marked, som du forsyner. Du kan allerede have dokumenteret anvendelserne i de sikkerhedsdatablade, som du leverer til dine kunder.

 • Direkte kontakt med dine kunder (dette er hovedsagelig relevant, hvor du leverer til et begrænset antal kunder, som direkte anvender det kemiske stof i en reaktion, eller inkorporerer det i en artikel).

 • Sektoranvendelseskort til rådighed på ECHA's websted. Dette er hovedsagelig relevant, hvor du leverer til producerende sektorer.  Anvendelseskort indeholder allerede samlede og aftalte beskrivelse af typiske anvendelser for en given sektor. Kontrollér tilgængeligheden af sektoranvendelseskort i oversigtstabellen.

Hvis du ikke leverer til en veldefineret sektor og for eksempel kun sælger til distributører, skal du afsætte tid til at indsamle information om anvendelser.

Hvis du slutter dig til en eksisterende registrering, se efter, om anvendelserne i din forsyningskæde allerede er passende beskrevet. Hvis dette er tilfældet, så brug den samme beskrivelse.

Vær opmærksom på, hvordan du beskriver dine anvendelser, eftersom denne information anvendes af myndighederne, for eksempel til at op- eller nedprioritere kemiske stoffer i forhold til mulige regulatoriske risikostyringshandlinger.

Du bedes:

 • Kun dække reel anvendelse, som er relevant for din forsyningskæde.
 • Medtage information om mængdeinterval/anvendelse.
 • Indsamle og melde så præcis information som muligt om specifikke anvendelser, herunder:
  • forbrugeranvendelser
  • anvendelser i artikler
  • anvendelser på kun et begrænset antal lokaliteter
  • anvendelser under streng indeslutning
  • mellemfaldende anvendelser
  • anvendelser, hvor der er berøring med fødevarer og kosmetiske produkter

Ud over beskrivelsen af anvendelser i registreringsdossieret skal du, hvis du registrerer et kemisk stof ved eller over 10 tons årligt, beskrive forudsætningerne for sikker anvendelse i eksponeringsscenarier, som er en del af kemikaliesikkerhedsrapporten.