Sådan opretter du dit registreringsdossier i REACH-IT

Hvis du er medlemsregistrant, og er du enig i alle de oplysninger, der er fremsendt af den ledende registrant på dine vegne, kan du oprette dit registreringsdossier helt i REACH-IT. I dette tilfælde behøver du ikke at installere IUCLID.

For at bruge denne mulighed, skal du logge ind på REACH-IT. På REACH-IT's hjemmeside vælger du, under "Indsend et dossier", funktionen Forbered online i REACH-IT.

Du skal først vælge den fælles indgivelse, som du ønsker at tilmelde dig for at registrere dit stof.

Dernæst vil REACH-IT-guiden for oprettelse af et dossier lede dig gennem processen og de rubrikker, du skal udfylde. Du skal give følgende oplysninger:

  • Stoffets identitet og sammensætning
  • Klassificering og mærkning (hvis forskellig fra den ledende registrants)
  • Skønnede stofmængder, lokaliteter, anvendelser
  • Vejledning om sikker brug af kemikaliet eller en kemikaliesikkerhedsrapport (CSR), hvis du ikke anvender de oplysninger, der er fremsendt af den ledende registrant og i stedet indsender dine egne oplysninger
  • Resumé af PBT- (persistent, bioakkumulerende og toksisk) vurdering, men kun såfremt du fremlægger din egen CSR
  • Grundlæggende administrative oplysninger om dit selskab