Creating your registration dossier

Når du har indsamlet al den information om dit stof, som er nødvendig for at opfylde kravene i REACH, skal du dokumentere dine resultater i et registreringsdossier.

Den fil, du indsender til ECHA for at registrere dit stof, kaldes et dossier. Et dossier er en read-only-kopi af dit stofdatasæt, suppleret med administrativ information om typen af registrering.

Der kan oprettes to typer dossierer afhængigt af din rolle i den fælles indgivelse:

1) Den ledende registrants dossier, som indeholder identiteten af det medtagne stof i den fælles indgivelse, informationen om stoffets egenskaber, samt den ledende registrants virksomhedsspecifikke oplysninger.

Til den ledende registrants dossier kan du bruge:

 1. IUCLID Cloud
  hvis du er en konsulent, der arbejder for en registrant, eller hvis du selv er en registrant uden hyppig anvendelse af IUCLID, eller kun har nogle få stoffer at håndtere.
 2. IUCLID applikation
  hvis du håndterer store datamængder.

2) Medlemsdossierer, hvor alle de øvrige registranter medtager deres virksomhedsspecifikke information, såsom kontaktoplysninger, præcis stofidentifikation, de mængder, der produceres eller importeres, samt deres kunders anvendelser af kemikaliet.

Til medlemsdossier kan du bruge:

 1. Oprettelse af dossieret direkte i REACH-IT
  hvis du er medlem af en fælles indsendelse og er enig i al den information, som den ledende registrant har indsendt på dine vegne.
 2. IUCLID Cloud
  hvis du er en konsulent, der arbejder for en registrant, eller hvis du selv er en registrant uden hyppig anvendelse af IUCLID, eller kun har nogle få stoffer at håndtere.
 3. IUCLID applikation
  i alle andre tilfælde.