Forhandler af meget farlige kemikalier

Importerer du kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU?

Det kunne være industrikemikalier, plantebeskyttelsesmidler eller biocider, der importeres i form af stoffer, blandinger eller artikler. Hvis dette er tilfældet, skal du muligvis overholde kravene i forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC-forordningen). 

I så fald skal du:

  • sikre, at importen er tilladt i overensstemmelse med den relevante lovgivning (f.eks. REACH-forordningen, forordningen om biocidholdige produkter, forordningen om plantebeskyttelsesmidler og national lovgivning)
  • indberette de importerede mænger til den relevante myndighed i EU.

Kontrollér, om dit kemikalie er omfattet, i afdelingen om kemikalier underlagt PIC (Chemicals subject to PIC).

Eksporterer du også uden for Den Europæiske Union?

Hvis nogen af dine industrielle kemikalier, plantebeskyttelsesmidler eller biocider er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU, er du højst sandsynligt omfattet af kravene i PIC-forordningen. Dette indebærer, at du skal underrette Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) om eksport heraf (enten som stoffer eller blandinger/artikler) og i visse tilfælde også indhente forudgående informeret samtykke (PIC) fra importlandet. 

Kontrollér, om dit kemikalie er omfattet, i afdelingen om kemikalier underlagt PIC (Chemicals subject to PIC).