Registreringsproces

Fremstillere og importører af stoffer i mængder på ét ton eller derover om året skal indsamle oplysninger om egenskaberne for disse stoffer og videregive oplysningerne til ECHA i et registreringsdossier. Det første skridt for registrering af et stof hos ECHA er indsendelse af en forespørgsel. Når forespørgslen er modtaget, skal du udarbejde og indsende en registrering til ECHA, enten sammen med andre eller alene. En registrering skal foretages som en fælles indsendelse, når det samme stof fremstilles eller markedsføres af mere end én virksomhed. Yderligere oplysninger om registrering af dit stof, enten alene eller sammen med andre, kan tilgås her på siden.

 

Udarbejdelse og indsendelse af en forespørgsel

Før registreringen har du pligt til at udarbejde og indsende en forespørgsel til ECHA for: 1) alle ikke-indfasningsstoffer og 2) indfasningsstoffer, der ikke er præregistreret. Forespørgselsprocessen skal finde sted før fremstillingen eller markedsføringen.

Ved en stigning i mængdeintervallet skal du desuden underrette ECHA om alle supplerende oplysninger, du har brug for til at ajourføre registreringen.

Efter vurdering af forespørgslen formidler ECHA kontakt mellem dig og tidligere og/eller potentielle registranter for at give mulighed for datadeling og fælles indsendelse.

Yderligere oplysninger om medregistrantsiden med kontaktoplysninger for alle registranter og potentielle registranter af samme stof finder du i Brugermanual for industrien Del 18 – Medregistrantside.

Du kan udarbejde og indsende en forespørgsel på to forskellige måder:

Udarbejdelse af et forespørgselsdossier via REACH-IT

Log ind på REACH-IT og følg de angivne trin til indtastning af oplysninger online. Indsendelse er det sidste trin i onlineprocessen.

Yderligere oplysninger finder du i Brugermanual for industrien Del 11 – Oprettelse og indsendelse af forespørgselsdossierer online

Udarbejdelse af et forespørgselsdossier via IUCLID 5

 1. Opret dossieret med den nyeste version af IUCLID 5.
 2. Brug Validation Assistant plug-in'et i IUCLID 5 til at fastlægge eventuelle manglende oplysninger, og kontrollér på forhånd visse "forretningsregler".
 3. Indsend dit forespørgselsdossier gennem REACH-IT.

Yderligere oplysninger finder du i vejledningen: Sådan udarbejder du et forespørgselsdossier.

 

Udarbejdelse og indsendelse af en fælles indsendelse

En fælles indsendelse foretages af to eller flere potentielle registranter, der fremstiller eller markedsfører samme stof. Til forberedelsen af en fælles indsendelse har potentielle registranter pligt til at danne et forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF). Formålet er at dele data om egenskaberne ved det stof, de i fællesskab vil registrere hos ECHA, og om muligt at nå til enighed om stoffets klassificering og mærkning.

Det er op til de potentielle registranter at vælge en ledende registrant, som indsender deres registrering i god tid før registreringsfristen. Medregistranter i samme fælles indsendelse skal også indsende registreringer, men først efter at den ledende registrants dossier har bestået kontrollen af forretningsreglerne i REACH-IT ved indsendelsesprocessen.

Når ECHA har gennemført behandlingen af den ledende registrants dossier og bekræftet betalingen af registreringsgebyret, modtager den ledende registrant et registreringsnummer. Medregistranterne modtager deres registreringsnummer særskilt, når deres partsdossierer anses for at være fuldstændige af ECHA.

 

Registrering af dit stof

Potentielle registranter af stoffer (i en mængde på ét ton pr. år eller derover) skal udarbejde et registreringsdossier og indsende det til ECHA. Bemærk, at du skal ajourføre dine registreringsdossierer, når relevante oplysninger bliver tilgængelige for din virksomhed.

Et dossier kan udarbejdes med den nyeste version af IUCLID og indsendes gennem REACH-IT. Hvis du er en del af en fælles indsendelse (og ikke den ledende registrant), kan du imidlertid udarbejde din registrering online direkte i REACH-IT.

Udarbejdelse og indsendelse af et dossier

 1. Læs vejledningen: Sådan udarbejder du registrerings- og PPORD-dossierer.
 2. Indtast de krævede oplysninger i IUCLID for at færdiggøre dit stofdatasæt.
 3. Hvis det er relevant, kan du bruge Chesar-værktøjet til at foretage din kemikaliesikkerhedsvurdering og udarbejde din kemikaliesikkerhedsrapport (CSR).
 4. Når dit stofdatasæt er klart, skal du oprette det endelige registreringsdossier ved at følge Dossier Creation guiden i IUCLID.
 5. Brug IUCLID valideringsassistenten til at finde eventuelle manglende oplysninger, og til at forhåndskontrollere visse "forretningsregler".
 6. Brug plug-in'et Dissemination preview (oversigt) i IUCLID for at se, hvilke oplysninger fra dit dossier der vil blive offentliggjort af ECHA.
 7. Anvend IUCLID gebyrberegnings plug-in'et til at beregne et overslag på det gebyr, der vil blive pålagt i forbindelse med din registrering.
 8. Eksporter dossieret fra IUCLID, og indsend det via REACH-IT.