Sådan indsender og opdaterer du din C&L-anmeldelse

Du kan indsende din anmeldelse elektronisk enten via REACH-IT-portalen på ECHA-webstedet eller via ECHA's system-til-system-tjeneste for indsendelse. Uanset indsendelsesmetoden skal du først tilmelde dig REACH-IT og oprette en konto.

Du har måske allerede en konto eller har allerede indsendt en eller flere anmeldelser, og du ønsker nu at indsende en ajourføring. I henhold til artikel 41 i CLP-forordningen skal anmeldere og registranter gøre deres bedste for at nå til enighed om, hvordan det samme stof skal indføres i fortegnelsen, og det er derfor normalt, at anmeldelser ajourføres.

Ved udarbejdelse og indsendelse af en ny anmeldelse eller ajourføring af anmeldelse skal du følge disse trin:

 1. Opret din konto i REACH-IT
  Har du allerede en konto, er det ikke nødvendigt at oprette en ny konto for at indsende en anmeldelse. Hvis du har glemt dit REACH-IT-brugernavn og/eller din REACH-IT-adgangskode, kan du anvende ECHA's kontaktformular for kontohavere til at få hjælp.
 2. Opret en anmeldelsesgruppe (valgfrit)
  Anmelderne kan også oprette en gruppe af producenter og/eller importører og anmelde deres aftalte klassificering og mærkning til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger. Dette trin er ikke obligatorisk. Gruppen af producenter og/eller importører kan oprettes i REACH-IT. 
 3. Udarbejd din C&L-anmeldelse/ajourføring af anmeldelse
  Du kan anvende enten IUCLID eller onlinedossieret. Hvis du har indsendt din anmeldelse som en del af et registreringsdossier, skal du indsende en ajourføring af registreringen (artikel 22 i REACH) for at ajourføre din anmeldelse. 

  Du kan få mere at vide om de tilgængelige redskaber og undersøge, hvilket redskab der er bedst egnet for dig, ved at klikke på nedenstående link.
   

   

  IUCLID
  Du kan angive al den nødvendige information i dit IUCLID-datasæt og oprette et dossier med C&L-anmeldelser.
  • Med IUCLID kan du medtage mere end én sammensætning for samme stof (f.eks. som følge af forskellige urenhedsprofiler) og forbinde hver enkelt sammensætning med en bestemt klassificering og mærkning. Hver anmelder må kun indsende én anmeldelse pr. stof, og dette er det eneste værktøj, hvor du kan indsende flere sammensætninger for ét stof.
  • Tidligere brugere af IUCLID kan have glæde af dette.
  • Det er ligeledes praktisk for alle, der agter at indsende en registrering i henhold til REACH inden registreringsfristen i 2018.

   

  Onlinedossier
  Du kan indtaste de krævede data manuelt i REACH-IT.
  • Hvis du kun skal anmelde nogle få stoffer, og du for øjeblikket ikke anvender IUCLID, kan en onlineanmeldelse via REACH-IT være løsningen. 
  • Denne mulighed kan være noget for dig, hvis du er en SMV og der er tale om et lille antal stoffer og individuelle retlige enheder.
  • I onlineværktøjet kan du acceptere en C&L, som allerede er anmeldt eller registreret af en anden virksomhed.

   

  System-til-system-indsendelsestjeneste

  System-til-system-indsendelsestjenesten (S2S-indsendelsestjenesten) er tilgængelig for alle, der ønsker at bruge deres egne IT-systemer til at udarbejde og indsende C&L-anmeldelse.

  Bemærk, at for at foretage en S2S-indsendelse til REACH-IT skal du logge på REACH-IT og acceptere vilkårene og betingelserne for brug og betjening af REACH-IT.

  • ECHA har stillet C&L-anmeldelsesformatet og -datamodellen til rådighed.
  • Formatet stilles til rådighed som et sæt XML Schema Definition-filer (XSD'er).
  • Anmeldelser kan foretages i store mængder og vil være tilgængelige i REACH-IT og C&L-fortegnelsen.
  Bemærk: Hvis dine CLP-forpligtelser var omfattet af gruppeanmeldelser, er det kun den importør/producent, som fremsendte anmeldelsen på dine vegne, der kan ajourføre anmeldelserne. Du skal derfor kontakte importøren/producenten, hvis du har brug for at ajourføre den anmeldte klassificering.
 4. Indsend din C&L-anmeldelse/ajourføring af anmeldelse
  • Når du har udarbejdet din C&L-anmeldelse som en IUCLID-fil, kan du indsende den til ECHA via REACH-IT. Du kan tjekke dit dossier, inden du indsender det til ECHA, ved brug af hjælpeværktøjet til validering (kontrol af forretningsregler). IUCLID-webstedet er adgangspunktet for at downloade IUCLID-pluginet.
  • Hvis du benyttede dig af onlinedossieret i REACH-IT, vil du blive ført gennem applikationens hjælpetekster til indsendelse af din C&L-anmeldelse. 
  • Hvis du ønsker at indsende din C&L-anmeldelse og/eller en ajourføring via system-til-system-tjenesterne, henvises der til det relevante afsnit ovenfor.

Indholdet af den offentlige C&L-fortegnelse ajourføres derefter regelmæssigt. Alle nye anmeldelser og ajourføringer af eksisterende anmeldelser inkluderes i den efterfølgende datagenindlæsning.

Vigtig information ved ajourføring af en anmeldelse

Identifikationskrav

For at en ajourføring kan indsendes, skal din C&L-anmeldelse være klart bestemt som en ajourføring af en tidligere gennemført anmeldelse og indeholde følgende obligatoriske oplysninger:

 • Det nøjagtige referencenummer på den C&L-anmeldelse, du ønsker at ajourføre: Referencenummeret har følgende format 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • Det EF-nummer eller listenummer, der er tildelt dit stof
 • Det tidligere indsendelsesnummer (kun relevant for anmeldelser ved anvendelse af IUCLID)
 • En begrundelse for ajourføringen. (f.eks. en ændring af klassificering og mærkning for at opfylde artikel 41).

Specifikke krav for de forskellige redskaber

Krav ved ajourføring af en C&L-anmeldelse:

 • I IUCLID: Angiv det tildelte referencenummer (indsendelsesnummer) i afsnit 1.3. I dossierets sidehoved skal du ligeledes angive det tidligere indsendelsesnummer, afkrydse ajourføringsfeltet og angive årsagen til ajourføringen.