REACH-IT

REACH-IT er det centrale IT-system, som industrien, medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Kemikalieagentur anvender til sikker indsendelse, behandling og forvaltning af data og dossierer. Disse tre parter har hver især adgang til bestemte REACH-IT-funktioner, som de kan bruge til at opfylde de krav, de er pålagt i henhold til REACH- og CLP-forordningerne. REACH-IT udgør desuden en sikker kommunikationskanal mellem de tre parter og gør det lettere for dem at koordinere behandlingen og vurderingen af data og dossierer.