EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

EUSES-softwaren hjælper dig med at foretage vurderinger af risiciene ved kemiske stoffer. 

Det er det europæiske referenceværktøj til brug for virksomheder, myndigheder og forskere, når de skal udarbejde deres miljøeksponeringsvurderinger i henhold til forordningen om biocidholdige produkter og REACH-forordningen.

Hvad angår REACH kan du også anvende kemikaliesikkerhedsvurderings- og -rapporteringsværktøjet Chesar.

EUSES blev opdateret i 2019 til version 2.2.0, navnlig for at støtte vurderinger af miljøeksponering og risici i forbindelse med biocider. Nye og opdaterede scenarier for miljøemissioner er tilføjet, emissionsforløbet for direkte udledning til miljøet er medtaget i alle vurderingstrin, og en ny version af SimpleTreat-modellen (4.0), som vurderer stoffets skæbne og udbredelse i et rensningsanlæg, er tilgængelig. 

Følg vores nyheder for at holde dig ajour med ECHA's værktøjer til kemikaliesikkerhedsvurdering. 

Chemical risk assessment stakeholders' community - call for interest

ECHA is currently developing the Chesar Platform, the chemical risk assessment tool combining Chesar and EUSES, and serving both REACH and Biocide. To prepare the new tool, ECHA is in the process of setting up a stakeholder community. The community will play a key role in collecting and discussing a wide range of scientific proposals, from assessment methodologies and approaches to the usability of the Platform.

We therefore invite all parties interested to be part of this group to reply to this questionnaire.