Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Som led i processen for fastsættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering udarbejder ECHA en videnskabelig rapport med henblik på behandling i Udvalget for Risikovurdering (RAC). Sammen med de oplysninger, der blev fremlagt under høringerne, udgør ECHA's rapport bilaget til RAC's udtalelse, der blev drøftet på RAC's plenarmøder. Høringerne afholdes for at give parterne mulighed for at fremsætte bemærkninger til rapporten og for at støtte RAC i at vedtage en udtalelse om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Parterne opfordres til at fremsætte bemærkninger til forslag til grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er åbne for høring, og som er anført i nedenstående stoftabel.

Gå til siden Stofvurderinger vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, og få et fuldt overblik over fastsættelsen af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i forbindelse med stoffet. 

Bemærk: ECHA's udvalg vil ikke tage højde for bemærkninger, der modtages efter den endelige frist, i forbindelse med udarbejdelsen af deres udtalelser, og kun de bemærkninger, der vedrører emnet for anmodningen, vil blive taget i betragtning.

Høringerne afsluttes kl. 23: 59, lokal tid Helsinki (østeuropæisk tid, østeuropæisk sommertid)

Fortrolig behandling af oplysninger

De indsendte oplysninger kan være fortrolige eller ikke-fortrolige. Hvis du ønsker dine oplysninger fortroligholdt, skal du give en begrundelse herfor. Alle oplysninger, der ønskes fortroligholdt, vil kun blive stillet til rådighed for ECHA, herunder dets udvalg, medlemsstaternes kompetente myndigheder og Europa-Kommissionen, hvis det er relevant. Hvis du indsender fortrolige oplysninger, bedes du også indsende en ikke-fortrolig version af oplysningerne. De ikke-fortrolige bemærkninger og bilag vil blive offentliggjort på ECHA's websted, når høringen er afsluttet.

There are currently no ongoing consultations.
 
Boron and its compounds 233-139-2
215-575-5
215-540-4
215-125-8
10043-35-3
1332-77-0
1330-43-4
1303-86-2
12/01/2024 ECHA scientific report Details