Stofvurderinger vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

ECHA's Udvalg for Risikovurdering (RAC) afgiver udtalelser om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktivet om kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller reproduktionstoksiske stoffer (2004/37/EF) og direktivet om kemiske agenser (98/24/EF) om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici ved eksponering for stoffer, der findes på arbejdspladsen.

Nedenstående tabel indeholder ajourførte oplysninger om de aktiviteter, som er planlagt, undervejs eller afsluttet af ECHA i forbindelse med agenturets arbejde med grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

EU Privacy Disclaimer

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedste brugeroplevelse.