Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Her finder du oplysninger om biocidholdige produkter, der er godkendt på EU-/EØS-markedet, i overensstemmelse med direktivet om biocidholdige produkter (direktiv 98/8/EF) eller forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012).

Alle biocidholdige produkter, der indeholder godkendte aktivstoffer, vurderes med hensyn til sikkerhed og virkning, inden de må sælges i EU. Produkter, der kom på markedet før 2000, kan dog fortsat sælges, mens myndighederne vurderer de aktivstoffer, de indeholder.

Hvordan skal jeg søge?

Du kan søge efter biocidholdige produkter ved hjælp af:

Produktets handelsnavn

Produkttype

Aktivstoffet i produktet (inkluderer muligheden for at søge efter aktivstoffer, der vides at være kandidater til substitution)

Oplysninger om godkendelse (f.eks. indehavere af godkendelser eller godkendelsesnummer)

Produktoplysninger (f.eks. oplysninger om anvendelse, såsom målorganisme og anvendelsesmetode for et produkt, eller fare- og sikkerhedssætninger).

Typer af produktgodkendelser

Der findes information om 3 godkendelsestyper:

Forenklet godkendelse: Disse biocidholdige produkter har en gunstigere profil for så vidt angår miljøet samt menneskers og dyrs sundhed og omfattes derfor af en forenklet godkendelsesprocedure. Godkendelsen offentliggøres sammen med de tilhørende meddelelser om tilgængeliggørelse af et biocidholdigt produkt på markedet.

EU-godkendelse: Disse biocidholdige produkter må bringes i omsætning i hele EU/EØS og Schweiz.

National godkendelse: Disse biocidholdige produkter er godkendt i bestemte EU-lande. Godkendelsen offentliggøres sammen med de tilknyttede gensidige anerkendelser i de andre medlemsstater, hvor det biocidholdige produkt er tilladt på markedet.

Sådan præsenteres informationen

Biocidholdige produkter præsenteres som grupper af godkendelser, produktklynger, mens gensidige anerkendelser (udvidelser af den nationale produktgodkendelse til andre markedsområder) præsenteres sammen med deres referencegodkendelser. Det giver dig mulighed for at spore alle de markedsområder, hvor et bestemt produkt er bragt i omsætning, samt alle handelsnavne, der anvendes til at markedsføre produktet. Produkter, der godkendes gennem den samme godkendelsesprocedure for biocidholdige produkter, har deres egne klynger.

Princippet om produktklynger anvendes også i forbindelse med søgninger. Det betyder, at resultattabellen viser produktklynger, der indeholder mindst én godkendelse, der opfylder søgekriterierne. Så hvis du f.eks. søger efter status "godkendt", vil du finde alle de produktklynger, hvor mindst én godkendelse indeholder denne specifikke status.

I resultattabellen vises information på produktklyngeniveau, og der findes mere information om specifikke produktgodkendelser i produktfaktaarket. Hvert produkt har et særligt faktablad, der indeholder oplysninger om gældende handelsnavne, dokumenter og indehavere af godkendelser for hver enkelt produktgodkendelse, herunder produktets tidligere vurderinger. Faktaarket kan tilgås via øjenikonet i resultattabellen.

Sammenlign biocidholdige produkter

Du kan sammenligne op til fire produkter for at se deres egenskaber, såsom produktets aktivstoffer, deres koncentrationer, oplysninger om produktanvendelse og fare- og sikkerhedssætninger.

De fleste oplysninger i sammenligningsværktøjet kommer fra produktresuméet. Produktresuméet er kun tilgængeligt for de produkter, der er godkendt siden 2016. Produkter med et produktresumé, der er indsendt før den 1. januar 2016, vil kun indeholde begrænsede oplysninger i sammenligningsværktøjet: handelsnavne, markedsområde, aktivt stof (uden koncentration) og produkttype.

Eksporter resultater

Du kan eksportere resultaterne for biocidholdige produkter til ECHA-webstedets standardformater (XLS, CSV og XML). De eksporterede resultater er ordnet efter produktgodkendelse, dvs. hver godkendelse er placeret i en række for sig.

Kolonnen "målorganisme" i den eksporterede fil er en kombination af tre felter: gængs betegnelse, videnskabeligt navn og udviklingstrin, f.eks. rotte (Rattus norvegicus), voksne.

Bemærk, at på grund af tekniske begrænsninger vises i øjeblikket kun et begrænset antal annullerede og udløbne godkendelser. De vil gradvis blive offentliggjort.

Liste, der kan downloades (uddrag fra R4BP2)

Nedenstående fil, der kan downloades, indeholder de produktgodkendelser i overensstemmelse med direktiv 98/8/EC (direktivet om biocidholdige produkter) og forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter), der blev indhentet fra IT-systemet R4BP2 den 1. september 2013.

Bemærk, at listen, der kan downloades nedenfor, er baseret på oplysninger, der er tilgængelige i R4BP2-systemet fra og med den 1. september 2013. Disse data er muligvis ikke fuldstændige eller helt aktuelle.

Download XLS-fil [XLS]

Last updated 19 april 2024. Database contains 8264 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise gel

Premise Gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

calgonit Des-H

Calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

Germany

Latvia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Rust Destroyer Fresh Force

Harpic 100% Anticalcário Original

Harpic 100% Limescale Remover Original

Harpic MAX Power Plus WC-Reiniger Original

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Original

Harpic Power Plus Original Delisted

Harpic Power Plus Original nimekirjast maas

HARPIC POWERPLUS GEL NETTOYANT SURPUISSANT ORIGINAL

Harpic WC Power Plus Desinfectante

HarpicTurbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Harpic Power Plus Disinfectant

Harpic Power Plus Hygiene

Harpic Power Plus Hygiene Delisted

Harpic WC Power Plus Biocida

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Original

Cillit Bang Original / Harpic Power Plus Original

Cillit Bang Original Delisted

Cillit Bang Original Delisted / Harpic Power Plus Original Delisted

Cillit Bang WC odstraňovač hrdzy – Fresh

Cillit Bang WC Odstraňovač rzi - Fresh

Cillit Bang WC Power Gel Desincrustante

Harpic 100% détartrant gel

Harpic 100% détartrant Gel

Harpic 100% Ontkalker Gel

Harpic Power Plus Original Delisted

Harpic Power Plus Original – čistič WC

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Harpic Power Plus Marine Force

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Harpic Power Plus Ocean Fresh

Harpic WC Power Plus Marino

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Spring Power

Harpic Power Plus Spring Power Delisted

Harpic WC Power Plus Lavanda

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Marine Force

Cillit Bang Marine Force / Harpic Power Plus Marine Force

Cillit Bang Marine Force Delisted

Cillit Bang Marine Force Delisted / Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Cillit Bang odstraňovač odolných škvŕn – Marine

Cillit Bang WC odstraňovač odolných skvrn Marine

Cillit Bang WC Power Gel Manchas Difíciles

Harpic Désinfectant Marine Gel

Harpic Ontsmetter Marine Gel

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Marine Force

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Citrus Force

Cillit Bang Citrus Force / Harpic Power Plus Citrus Force

Cillit Bang Citrus Force Delisted

Cillit Bang Citrus Force Delisted / Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Cillit Bang WC odstraňovač vodného kameňa – Citrus

Cillit Bang WC odstraňovač vodního kamene Citrus

Cillit Bang WC Power Gel Antical

Harpic Désinfectant citron gel

Harpic Désinfectant Citron Gel

Harpic Ontsmettend Citroën Gel

Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Harpic Power Plus Citrus Fresh

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Original

Cillit Bang WC Power Gel Original

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original / Cillit Bang WC Power Gel Original / Sagrotan WC-Reiniger Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Malta

Poland

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Citrus

Cillit Bang WC Power Gel Citrus

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus / Cillit Bang WC Power Gel Citrus

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Malta

Poland

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Tengeri fuvallat

Cillit Bang WC Power Gel Marine

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Marine Explosion

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Spring

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: