Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof EF-nr.: 799-990-1 CAS-nr.: -
Begrundelse for opførelse
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Dato for opførelse
20-jun.-2013
Afgørelse
IUCLID-datasæt
Støttedokumenter
Svar på bemærkninger
Bemærkninger

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha -(nonylphenyl)-omega-hydroxy-, branched - - Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-209-1 68412-54-4 Official source
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) - 9016-45-9 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) - 9016-45-9 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) - 9016-45-9 Official source
26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-ol - 14409-72-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Official source
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Official source
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Official source
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Official source
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched - 68412-54-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) - 9016-45-9 Official source
Nonylphenolpolyglycolether - - Expert judgement (ECHA)
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol - 1119449-37-4 Expert judgement (ECHA)
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol - 1119449-38-5 Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) - - Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) - - Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) - - Expert judgement (ECHA)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Expert judgement (ECHA)
17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol - 34166-38-6 Expert judgement (ECHA)
Isononylphenol, ethoxylated - 37205-87-1 Expert judgement (ECHA)
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; 255-695-5 42173-90-0 Expert judgement (ECHA)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy- - 9016-45-9 Expert judgement (ECHA)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - 127087-87-0 Expert judgement (ECHA)
4-t-Nonylphenol-diethoxylate - 156609-10-8 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)- - 20636-48-0 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)-, branched 293-926-1 91648-64-5 Expert judgement (ECHA)
20-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 265-785-6 65455-69-8 Expert judgement (ECHA)
2-(isononylphenoxy)ethanol 284-987-5 85005-55-6 Expert judgement (ECHA)
44-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42-tetradecaoxatetratetracontanol 260-678-0 57321-10-5 Expert judgement (ECHA)
2-(nonylphenoxy)ethanol 248-762-5 27986-36-3 Expert judgement (ECHA)
29-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol 248-294-1 27177-08-8 Expert judgement (ECHA)
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 248-293-6 27177-05-5 Expert judgement (ECHA)
20-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-292-0 27177-03-3 Expert judgement (ECHA)
2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 248-291-5 27176-93-8 Expert judgement (ECHA)
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Expert judgement (ECHA)
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol 247-555-7 26264-02-8 Expert judgement (ECHA)
2-(4-nonylphenoxy)ethanol - 104-35-8 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(nonylphenoxy)- - 27177-01-1 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-(isononylphenoxy)- - 65455-72-3 Expert judgement (ECHA)