Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters

with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) EF-nr.: - CAS-nr.: -
Begrundelse for opførelse
Toxic for reproduction (Article 57c)
Dato for opførelse
15-jun.-2015
Afgørelse
IUCLID-datasæt
Støttedokumenter
Svar på bemærkninger
Bemærkninger

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters 272-013-1 68648-93-1 Expert judgement (ECHA)
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters 271-094-0 68515-51-5 Expert judgement (ECHA)