Indgiv din ansøgning

Indgiv din ansøgning

Trin 1.

Opret en konto i REACH-IT, hvis du ikke har en. Hvis du allerede har en konto, skal du sikre, at alle oplysninger er opdaterede.

Bemærk, at ECHA vil benytte den virksomhedsstørrelse, der er angivet i din REACH-IT-konto, til at fastsætte dit ansøgningsgebyr.

Trin 2.

Opret dit IUCLID-dossier

Følg vejledningen i manualen.

Trin 3.

Indsend din ansøgning via REACH-IT.

Følg vejledningen i manualen.

I tilfælde af en fælles ansøgning skal du følge vejledningen i trin 4.

Send din ansøgning en af de første dage i indsendelsesperioden for at sikre, at du har bestået forretningsregelkontrollen, inden ansøgningsfristen for dit stof udløber.

Trin 4.

Hvis du er part i en fælles ansøgning, skal du følge trinnene i nedenstående graf.

Hvis du ikke er part i en fælles ansøgning, skal du springe dette trin over og gå direkte til punkt 5.

En detaljeret beskrivelse af disse trin findes i vejledningsdokumentet. Alle trin, der skal gennemføres af den indsendende ansøger og medansøgere, skal gennemføres ved brug af REACH-IT.

Indsendelse af AfAIndsend din ansøgning via REACH-IT som en fælles ansøgningAngiv oplysninger o použití, om brugen, omfangetog rollen i forsyningskædenSend navnet på den fælles ansøgning og sikkerhedskortet til medansøgere, så de kan bekræfte deres deltagelseLog på REACH-IT,og bekræft deltagelseved at angive oplysninger om brugen, omfanget og rollen i forsyningskæden Vent, indtil alle medansøgere har angivet oplysningerGennemgå og færdiggør den fælles ansøgning i REACH-ITindsendende ansøgermedansøgere

Trin 5:

Færdiggør den generelle information om anvendelser.

Når forretningsregelkontrollen er bestået, og før fakturaen sendes, gennemgår ECHA den foreslåede "korte ordlyd" om den generelle information om anvendelser, som vil blive offentliggjort på ECHA's websted.

Når den første version af den "korte ordlyd" er udarbejdet af ECHA, vil du blive opfordret til at fremsætte bemærkninger inden for en nærmere angivet frist. ECHA vil bruge dine bemærkninger som grundlag for at færdiggøre den "korte ordlyd" og sende den endelige version til dig.

Meddelelser om den "korte ordlyd" af den generelle information om anvendelser samt fakturaen sendes til dig i REACH-IT-meddelelser.

Trin 6.

Betal fakturaen senest den dato, der står anført på fakturaen.

Kontrol af forretningsregler, ansøgningsfrist og faktura

Kontrollen af forretningsreglerne har til formål at sikre, at din ansøgning opfylder en række administrative forudsætninger. Din ansøgning skal bestå dette trin, for at ECHA kan behandle din ansøgning korrekt og foretage den nødvendige sagsbehandling. Bemærk, at hvis din ansøgning består kontrollen af forretningsreglerne, indebærer det kun en bekræftelse af, at dit dossier kan godtages til behandling, ikke at det er fuldstændigt.

Når ECHA har foretaget disse kontroller, beregner agenturet gebyret for ansøgningen om godkendelse og sender fakturaen. Hvis du ønsker at drage fordel af overgangsordningerne i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i REACH, skal du indsende din ansøgning til ECHA i tilstrækkelig god tid forud for ansøgningsfristens udløb, så du kan nå at genindsende ansøgningen før ansøgningsfristens udløb, hvis den ikke opfylder forretningsreglerne (se spørgsmål og svar 571 og 572 for nærmere oplysninger). Gebyret skal betales senest den dato, der står anført på fakturaen.

SMV-kontrol

Proceduren for ansøgning om godkendelse følger de samme regler om SMV-kontrol som REACH-registreringsproceduren. Hvis du gør gældende, at du er berettiget til gebyrnedsættelse, kontrollerer ECHA din virksomheds størrelseskategori. Hvis du med urette erklærer at være en SMV, opkræver ECHA et administrationsgebyr — foruden det gebyr, der gælder for virksomhedens korrekte størrelseskategori.