Partnertjeneste for ansøgere

Virksomheder, konsortier, industrisammenslutninger og konsulentvirksomheder er velkommen til at anvende partnertjenesten for ansøgere til at finde en passende partner til deres ansøgninger om godkendelse. Også virksomheder, som har mulige erstatningsstoffer, kan anvende denne tjeneste.

Tjenesten kan anvendes på to måder:

  1. Du kan finde mulige ansøgeres identitet og kontaktoplysninger, information om stoffer, anvendelser, rolle i forsyningskæden, og hvilken type samarbejde der søges
  2. Du kan tilføje dine oplysninger, således at andre kan kontakte dig. Alle oplysninger i denne formular offentliggøres.

Anvendelsen af denne tjeneste er begrænset til stofferne på godkendelseslisten (bilag XIV til REACH-forordningen) og de stoffer, der er henstillet til optagelse på godkendelseslisten.

Tilkendegiv din interesse

Fill in the webform 

Download kontaktlisten

The list is available in xls downloadable format.

Jeg har læst og accepterer den juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.

Contact list [XLSX]

Ansvarsfraskrivelse samt vilkår og betingelser

Brugerne af denne tjeneste accepterer, at ECHA stiller oplysningerne til rådighed, som de er. ECHA kan ikke garantere, at oplysningerne er autentiske eller korrekte. ECHA kontrollerer desuden ikke, hvorvidt oplysningerne er opdaterede. Bemærk venligst, at medtagelse på listen ikke skal opfattes som en godkendelse eller kvalitetsgaranti fra ECHA's side af de oplysninger eller tjenester, der tilbydes af brugerne af denne tjeneste. Brugere, som anvender disse oplysninger, anerkender, at ECHA ikke kan holdes ansvarlig for skade, som offentliggørelsen eller anvendelsen af disse oplysninger måtte forvolde for indsenderen af oplysningerne, brugeren af tjenesten eller andre tredjeparter. ECHA kan fjerne offentliggjorte oplysninger på eget initiativ eller på anmodning af indsenderen af oplysningerne. Sådanne anmodninger sendes til følgende e-mail-adresse: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.