Underret ECHA, og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen

Underret ECHA, og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen

Underret ECHA senest otte måneder før, du agter at indgive en ansøgning om godkendelse. Når du underretter ECHA, skal du angive stoffet og give en generel beskrivelse af de anvendelser, du vil ansøge om godkendelse for.

 

Du kan også anmode om et informationsmøde med ECHA forud for indgivelsen med henblik på at stille konkrete spørgsmål om de administrative og proceduremæssige aspekter i forbindelse med ansøgningen. Hvis din anmodning imødekommes, vil du blive bedt om at give ECHA nogle baggrundsoplysninger forud for mødet.

Anmodningen om et informationsmøde bør indgives senest to måneder før det ønskede mødetidspunkt, og informationsmødet bør afholdes senest seks måneder før indgivelsen af ansøgningen. 

For fælles ansøgninger kan der kun afholdes ét informationsmøde, og dette møde afholdes for gruppen af ansøgere som helhed. 

Læs mere og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen

Underret ECHA, og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen