Om os

Sammen med vores partnere arbejder vi for sikker anvendelse af kemikalier.

Vi er Det Europæiske Kemikalieagentur, et EU-agentur. Vi gennemfører EU's kemikalielovgivning for at beskytte dit helbred og miljøet. Vores arbejde bidrager også til et velfungerende indre marked, innovation og den europæiske kemiske industris konkurrenceevne.

Kemikalier muliggør den moderne levevis — alt er fremstillet af kemikalier. Bedre viden om og regulering af skadelige kemikalier beskytter arbejdstagere, forbrugere og miljøet, gør genanvendelse lettere og tilskynder industrien til at udvikle sikrere alternativer.