Home


Søgekriterier

Vis alfabetisk liste Dine sidste 10 spørgsmål:  

Nye termer på 23 EU-sprog

60 nye termer med definitioner er nu tilgængelige i ECHA-term på 23 EU-sprog. De fleste af de nye indgangsord er termer og forkortelser i forbindelse med giftinformationscentre, og de stammer fra:

  • bilag VIII om harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (forordning (EU) nr. 2017/542 om ændring af CLP-forordning (EF) 1272/2008)
  • Vejledning om harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer — bilag VIII til CLP.

Brugerne kan slå termerne og definitionerne op i databasen på forskellige sprog og downloade dem gratis.