Home


Kritéria vyhledávání

Zobrazit abecední seznam termínů Posledních 10 hledaných termínů:  

Nové termíny ve 23 jazycích EU

V databázi ECHA-term je nyní k dispozici 60 nových termínů a jejich definic ve 23 jazycích EU. Většinu nových záznamů tvoří termíny a zkratky, které se týkají činnosti toxikologických středisek a byly vybrány z:

  • přílohy VIII, která se zabývá problematikou harmonizovaných informací týkajících se reakce na ohrožení zdraví (nařízení (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008)),
  • Pokynů pro harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP.

Termíny a jejich definice si uživatelé mohou vyhledat v databázi v různých jazycích a mohou si je zdarma stáhnout.