Kritéria vyhledávání

Zobrazit abecední seznam termínů

19/1/2017
Nové termíny ve 23 jazycích EU

V databázi ECHA-term je nyní k dispozici 50 nových termínů a jejich definic ve 23 jazycích EU. Nové termíny pocházejí z těchto dokumentů:

  • Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů,
  • příloha V nařízení CLP (aktualizované standardní věty o nebezpečnosti),
  • Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Popis použití – nové termíny byly přidány na základě připomínek uživatelů.

Databáze nyní obsahuje přibližně 1 400 záznamů v angličtině. Uživatelé mohou konzultovat termíny a jejich definice v různých jazycích a mohou si je zdarma stáhnout.