Home


Критерии за търсене

Покажи азбучен списък

29/3/2019
Нова терминология на 23 езика на ЕС

Базата данни ECHA-term е попълнена с 60 нови термина и техните определения на 23 езика на ЕС. Повечето нови записи представляват термини и съкращения, свързани с дейностите на националните центрове по токсикология и са взети от:

  • Приложение VIII относно хармонизирана информация във връзка със спешните действия от здравен характер (Регламент (ЕС) 2017/542 за изменение на Регламент CLP (ЕО) 1272/2008);
  • Ръководство за хармонизирана информация във връзка със спешните действия от здравен характер — приложение VIII към CLP. 

Потребителите могат да правят справки в базата данни за термините и техните  определения на различни езици, както и да ги свалят безплатно.