Критерии за търсене

Покажи азбучен списък

26/4/2018
Нова терминология на 23 езика на ЕС

Базата данни ECHA-term е попълнена с 45 нови термина и техните определения на 23 езика на ЕС. Термините са от:

  • Практическо ръководство за управители на МСП и координатори по REACH
  • съдържание от IUCLID, както и
  • документа с най-добри практики за изготвяне на регистрационни досиета, обхващащи наноформи

Потребителите могат да правят справки в базата данни за термините и техните определения на различни езици, както и да ги свалят безплатно.