Критерии за търсене

Покажи азбучен списък

19/1/2017
Нова терминология за биоцидите на 23 езика на ЕС

В ECHA-term можете да откриете 50 нови термини и техните дефиниции на 23 езика на ЕС. Новата терминология постъпва от:

  • Ръководство за информационни листове за безопасност
  • Приложение V към регламента CLP (актуализирани предупреждения за опасност)
  • Ръководство относно изискванията за информация и оценка на безопасността на химичните вещества, глава R.12: Описание на употребите — въз основа на обратната информация от потребителите бяха добавени нови термини

Базата данни съдържа вече около 1 400 вписвания на английски език. Потребителите могат да направят справка за термините и техните дефиниции на различни езици, както и да ги свалят безплатно.